O firmie

Dostawy Paliwa

WITAMY NA STRONIE INTEROIL

 

Firma Interoil Sp. J Kameccy – Galuba działa na rynku paliw płynnych od 1991 roku. Zarejestrowana jest w Krajowym
Rejestrze Sądowym Przedsiębiorców pod numerem 0000014090 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
/Wydział KRS/.
Firma posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi udzieloną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 
Skład osobowy firmy jest następujący:
Kamecki Stanisław
Galuba Beata
Kamecki Jacek
 
Prowadzimy działalność gospodarczą w oparciu o własne stacje paliw oraz hurtową sprzedaż paliw, gazu LPG i oleju
opałowego dla celów grzewczych.
Posiadamy wieloletnią praktykę współpracy z firmami transportowymi i instytucjami w zakresie dostaw paliw, olejów
i akcesoriów samochodowych.
 Interoil cieszy się opinią wiarygodnego i pewnego partnera biznesowego, a także atrakcyjnego pracodawcy,

o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia przyznane naszej firmie.

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU 

„INTEROIL” Sp.j. Kameccy-Galuba informuje, że ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uzyskał dofinansowanie na zadanie pn. 

„Zakup i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Bełchatów oraz miejscowości Krasowa w firmie INTEROIL”

Kwota dofinansowania zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 148.175,00 zł.

W wyniku zadania planuje się uzyskać efekt ekologiczny polegającego na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych co pozwoli na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w ilości ok. 37.254 MWh rocznie, pozwoli to na ograniczenie emisji pyłu, SO2, NO, CO, CO2 do atmosfery.