O firmie

Dostawy Paliwa

WITAMY NA STRONIE INTEROIL

 

Firma Interoil Sp. J Kameccy – Galuba działa na rynku paliw płynnych od 1991 roku. Zarejestrowana jest w Krajowym
Rejestrze Sądowym Przedsiębiorców pod numerem 0000014090 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
/Wydział KRS/.
Firma posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi udzieloną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 
Skład osobowy firmy jest następujący:
Kamecki Stanisław
Galuba Beata
Kamecki Jacek
 
Prowadzimy działalność gospodarczą w oparciu o własne stacje paliw oraz hurtową sprzedaż paliw, gazu LPG i oleju
opałowego dla celów grzewczych.
Posiadamy wieloletnią praktykę współpracy z firmami transportowymi i instytucjami w zakresie dostaw paliw, olejów
i akcesoriów samochodowych
 
 

GEPARD_BIZNESU_2015

 

Interoil cieszy się opinią wiarygodnego i pewnego partnera biznesowego, a także atrakcyjnego pracodawcy,
o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia przyznane naszej firmie.

 
Dokumenty do pobrania:

Koncesja firmy

KRS firmy

NIP, REGON firmy