Gaz hurt

Dostawy Paliwa

HURTOWE DOSTAWY GAZU

Proponujemy hurtowe dostawy gazu LPG dla stacji gazu. Dostawy każdorazowo podajemy próbie kontroli

TERMODESYMETREM – pozwala zagwarantować niezmiennie wysoką jakość dostawy.

Dysponujemy nowymi cysternami z legalizowanymi licznikami spełniającymi wymogi ADR.


PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY:

tel. 601 975 815